Documente Publice


Bilant iunie 2021

Bilant Decembrie 2021

Contracte 2021

Contract Nr. 958 din 28.04.2021
Contract Nr. 959 din 28.04.2021
Contract Nr. 960 din 28.04.2021
Contract Nr. 961 din 28.04.2021
Contract Nr. 962 din 28.04.2021
Contract Nr. 963 din 28.04.2021
Contract Nr. 964 din 28.04.2021
Contract Nr. 965 din 28.04.2021
Contract Nr. 966 din 28.04.2021
Contract Nr. 967 din 28.04.2021
Contract Nr. 968 din 28.04.2021
Contract Nr. 969 din 28.04.2021
Contract Nr. 970 din 28.04.2021
Contract Nr. 971 din 28.04.2021
Contract Nr. 972 din 28.04.2021
Contract Nr. 973 din 28.04.2021
Contract Nr. 974 din 28.04.2021
Contract Nr. 975 din 28.04.2021
Contract Nr. 976 din 28.04.2021
Contract Nr. 977 din 28.04.2021
Contract Nr. 978 din 28.04.2021
Contract Nr. 979 din 28.04.2021
Contract Nr. 980 din 28.04.2021
Contract Nr. 981 din 28.04.2021
Contract Nr. 982 din 28.04.2021
Contract Nr. 983 din 28.04.2021
Contract Nr. 984 din 28.04.2021
Contract Nr. 985 din 28.04.2021
Contract Nr. 986 din 28.04.2021
Contract Nr. 1213 din 31.05.2021
Contract Nr. 1214 din 31.05.2021
Contract Nr. 1215 din 31.05.2021
Contract Nr. 1216 din 31.05.2021
Contract Nr. 1217 din 31.05.2021
Contract Nr. 1218 din 31.05.2021
Contract Nr. 1220 din 31.05.2021
Contract Nr. 1221 din 31.05.2021
Contract Nr. 1222 din 31.05.2021
Contract Nr. 1223 din 31.05.2021
Contract Nr. 1224 din 31.05.2021
Contract Nr. 1225 din 31.05.2021
Contract Nr. 1226 din 31.05.2021
Contract Nr. 1227 din 31.05.2021
Contract Nr. 1228 din 31.05.2021
Contract Nr. 1229 din 31.05.2021
Contract Nr. 1230 din 31.05.2021
Contract Nr. 1231 din 31.05.2021
Contract Nr. 1232 din 31.05.2021
Contract Nr. 1233 din 31.05.2021
Contract Nr. 1234 din 31.05.2021
Contract Nr. 1235 din 31.05.2021
Contract Nr. 1236 din 31.05.2021
Contract Nr. 1237 din 31.05.2021
Contract Nr. 1238 din 31.05.2021
Contract Nr. 1239 din 31.05.2021
Contract Nr. 1287 din 03.06.2021
Contract Nr. 1288 din 03.06.2021

Lista funcțiilor - 30 septembrie 2021

Lista functiilor - 30 septembrie 2021.

Lista funcțiilor - 30 martie 2021

Lista functiilor - 30 martie 2021.

Declarații de avere

Declaratii de avere si interese George Ivascu
Declaratie de avere si interse Gradinaru Gabriela
Declaratie de avere si interese Neagu Costel
Declaratie de avere si interese Manea Brindusa Maria
Declaratie de avere si interese Iatan Radu Robert

Bilant Decembrie 2020

Contracte 2020

Contract nr. 1124 din 13.05.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1047 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1045 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 999 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 997 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 995 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 992 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 991 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 990 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 989 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 988 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 987 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 986 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 985 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 984 din 298.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 976 din 28.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 975 din 28.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 974 din 28.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 973 din 28.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1048 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1046 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1014 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1011 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1010 din 30.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 1003 din 29.04.2020_Redacted.pdf
Contract nr. 994 din 29.04.2020_Redacted.pdf

Lista funcțiilor - 30 septembrie 2020

Lista funcțiilor - 30 martie 2020

Lista funcțiilor - 30 martie 2020

Lista funcțiilor - 30 martie 2020

Regulament acordare vouchere de vacanta 2020

Regulament acordare vouchere de vacanta 2020

Declarații de avere

Declarație de avere Grădinaru Gabriela
Declarație de avere Iatan Radu Robert
Declarație de avere Manea Brindusa Maria
Declarație de avere Neagu Costel

Contracte 2019

Contract nr. 1638 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 3475 din 01.11.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 3474 din 01.11.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 3473 din 01.11.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2488 din 28.06.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2126 din 03.06.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2098 din 31.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2087 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2086 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2084 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2083 din 30.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2082 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2081 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2080 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2074 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2073 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2072 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 2071 din 30.05.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1644 din 24.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1640 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1639 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1637 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1635 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1634 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1633 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1627 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1625 din 29.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1616 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1609 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1608 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1605 din 25.04.2019_Redacted.pdf
Contract nr. 1604 din 25.04.2019_Redacted.pdf

Lista funcțiilor - 30 septembrie 2019

Lista funcțiilor - 30 septembrie 2019

Regulament acordare vouchere de vacanță

Regulament acordare vouchere de vacanță

Lista functiilor - 1 aprilie 2019

Lista functiilor - 1 aprilie 2019

Declarații de avere

Declarație de avere Ivașcu George
Declarație de avere Grădinaru Gabriela
Declarație de avere Iatan Radu Robert
Declarație de avere Manea Brindusa Maria
Declarație de avere Neagu Costel

Declarații de interese

Declarație de interese Ivașcu George
Declarație de interese Grădinaru Gabriela
Declarație de interese Iatan Radu Robert
Declarație de interese Manea Brindusa Maria
Declarație de interese Neagu Costel

Contracte 2018

Contract nr. 4345 din 19.12.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 4300 din 17.12.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 4001 din 04.12.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 3049 din 11.10.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 2853 din 26.09.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1737 din 08.06.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1517 din 21.05.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1453 din 15.05.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1280 din 02.05.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1247 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1239 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1238 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1235 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1234 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1232 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1228 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1227 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1226 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1225 din 27.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1142 din 20.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1141 din 20.04.2018_Redacted.pdf
Contract nr. 1103 din 20.04.2018_Redacted.pdf

Stat de funcții - septembrie 2018

Stat de funcții - septembrie 2018

Lista funcțiilor - 1 octombrie 2018

Lista funcțiilor - 1 octombrie 2018

Lista funcțiilor - 30 septembrie 2018

Lista funcțiilor - 30 septembrie 2018

Lista funcțiilor - 31 martie 2018

Lista funcțiilor - 31 martie 2018

Declarații de avere si interese

Declarație de avere și interese Iatan Radu Robert
Declarație de avere și interese Grădinaru Gabriela
Declarație de avere și interese Manea Brindusa Maria
Declarație de avere și interese Neagu Costel