INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEOTeatrul Tineretului Metropolis prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea-video prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării și asigurării securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private . Datele personale înregistrate sunt utilizate exclusiv in scop de securitate.

Operatorul de date este Teatrul Tineretului Metropolis, cu sediul în București, Strada Mihai Eminescu nr. 89, sector 2.

Pentru exercitarea drepturilor garantate prin Regulamentul 2016/679/UE, vă rugăm să vă adresați, în scris la adresa office@teatrulmetropolis.ro sau la adresa dpo@teatrulmetropolis.ro . Termenul de soluționare a cererii dumneavoastră este de 30 de zile de la momentul primirii acesteia. În situația în care cererea nu poate fi rezolvată în termenul indicat, urmează a fi transmisă o informare privind prelungirea termenului de răspuns.

Teatrul Tineretului Metropolis este constituit ca o instituție publică de cultură, iar prelucrările de date personale sunt conforme cu Regulamentul 2016/679/UE. Perioada de retenție pentru înregistrările video este 30 de zile. În situația in care există un interes legitim din partea Operatorului sau al unei alte autorități/instituții publice, inclusiv dar fără a se limita la instituții de cercetare penală, instanțe judecătorești etc, perioada de retenție poate fi mărită până la îndeplinirea procedurilor aflate în curs. Pentru a afla mai multe detalii față de politica gerenală de protecție a datelor, puteți să vă adresați dpo@teatrulmetropolis.ro .