Descriere


Distributia


JUBILEUL de Jean-Marie CHEVRET si Michele RESSI
Regia: Radu BELIGAN

Un spectacol de excep?ie

 

Teatrul Metropolis v? invit? la JUBILEUL, în premier? na?ional?, o comedie de mare succes unde o pute?i vedea pe Maia Morgenstern într-un recital de excep?ie, un spectacol semnat de  Radu Beligan.

Diva Amelie împline?te 50 de ani de carier? actoriceasc?, iar speran?a revenirii în for?? a actri?ei este ren?scut? de invita?ia de a participa la celebra emisiune TV a lui Michel Drucker, care nu va avea loc. Despre ce se întâmpl? cu actri?a aflat? la apusul carierei, despre cum viseaz? la roluri “într-o piesu??, un filmule?, o telenovelu?? sau, m?car, o reclam?” ?i care va fi deznod?mântul r?mânerii ei ca prizonier? pe terasa apartamentului, ve?i vedea în spectacol. 

Jean-Marie CHEVRET s-a n?scut în Touraine acum 51 ani în urm?. Urmeaz? cursurile Conservatorului din Tours, apoi cursuri de teatru ?i scrie comedie pe un ton “picant”.  Scrie ?i rezgizeaz? propriile comedii. Dintre spectacolele sale de succes amintim, „Amazoanelor, dup? trei ani”, “Dominique Lacoste”, „Închisoare sub lun?”. În 2000 prime?te din partea ONU un premiu. A fost nominalizat la premiile Molière. Pisea sa Jubilieul, s-a bucurat de un mare succes la Paris.

Michèle Ressi s-a n?scut la Paris în 1942, din tat? român ?i mam? francez?. Face studii în domeniul economic, î?i d? doctoratul ?i public? numeroase articole ?tiin?ifice în diferite reviste. Se dedic? scrisului, care devine o adev?rat? pasiune, dup? ce urmeaz? un curs de teatru. La început scrie eseu, apoi romane, teatru, ?i scenarii de film pentru televiziune

Cu: Maia MORGENSTERN, Victoria DICU

Traducerea: Mona RADU

Scenografia: Puiu ANTEMIR

Muzica: Razvan Alexandru DIACONU


Durată: 1 h 30 min


Accesează cont Cont nou ?
Accesează